Štítek - tenzometrický snímač

Snímače
uplatňujú sa aj v prostredí s rušivými elektromagnetickými vplyvmi Snímače s kovovými fóliovými tenzometrami majú…
vts-zlin.czechtrade.sk/snimace

Copyright © 2001-2021 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.