Štítek - dilatačné škáry

Dilatačné špáry
pomocou horolezeckej techniky, čím výrazne zrýchľuje a zefektívňujeme pracovné postupy V odbore opráv dilatačné špáry…
fa-hardy.czechtrade.sk/dilatacne-spary

Copyright © 2001-2020 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.