Štítek - personálny a mzdový SW

KS portál
portál je možné dosiahnuť ideálny stav v oblasti riadenia ľudských zdrojov, kde časť činností a…
ks-program.czechtrade.sk/ks-portal

Copyright © 2001-2017 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.