Štítek - odpadové vody

Čistenie odpadovej vody
vôd sa špecializujeme iba na časť zahustenia a odvodnenia kalu vzniknutého pri čistení odpadovej vody…
envites.czechtrade.sk/cistenie-odpadovej-vody

Čírenie vody
miešadlá, reaktory, lamelové a usadzováky Čírenie vody pre veľké prietoky realizujeme ako vestavby do betónových…
envites.czechtrade.sk/cirenie-vody

Čistenie priemyselných odpadových vôd
Poradenstvo a konzultácie v oblasti čistenia priemyselných odpadových vôd z prevádzok lakovní a filtrácia vzduchu…
ewac.czechtrade.sk/cistenie-priemyselnych-odpadovych-vod

Liatinové poklopy
zakrytie šachiet kanalizácií, odlučovačov, samovsakovacích a retenčných systémov Liatinové poklopy vychádzajú z nemeckých či rakúskych…
kasi.czechtrade.sk/liatinove-poklopy

Šachtové poklopy
pre zakrytie vstupných šachiet kanalizácií, nádržiek, odlučovačov, samovsakovacích a retenčných systémov Šachtové poklopy triedy D400,…
kasi.czechtrade.sk/sachtove-poklopy

Uličné vpusty
Sortiment dielov uličných vpustov vrátane vtokových mreží z prírodných materiálov ( betón, liatina a nerezová…
kasi.czechtrade.sk/ulicne-vpusty

Dúchadlá
tlakom pri malej spotrebe energie Konkrétne sa môže jednať o domové čističky odpadových vôd a…
eckold-a-vavrouch.czechtrade.sk/duchadla

Lapač tukov a olejov
potrubia do kuchyne Lapač tukov sa používa všade tam, kde odpadová voda obsahuje väčšie množstvo…
abian.czechtrade.sk/lapac-tukov-a-olejov

Copyright © 2001-2018 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.